b_385_225_16777215_00_images_news_2017_letter.jpg

На адресу редакції «Вісника Семенівщини» надійшов лист від жительки Семенівської ОТГ Любові Киричок з проханням роз’яснити через управління соціального захисту населення призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Шановна Любове Григорівно!

Управління соціального захисту населення Семенівської РДА розглянуло Ваш лист до редакції газети «Вісник Семенівщини» з питання призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

За наслідками розгляду повідомляємо, що умови надання громадянам субсидії визначає Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848 (зі змінами).

Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і обсягом обов’язкового відсотка платежу, який визначається із сукупного річного доходу сім’ї.

У кожній сільській раді визначена уповноважена особа, яка відповідає за подання документів для призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу. У вашій сільській раді, а нині старостинському окрузі, це Надія Іванівна Ворона.

Призначення субсидії на тверде паливо та скраплений газ здійснюється після прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України» та офіційного опублікування розпорядження голови обласної державної адміністрації про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом для надання пільг і житлових субсидій на поточний рік.

У 2015 році управління соціального захисту населення керувалося розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12.05.2015 року «Про призначення пільг та субсидій на тверде паливо та скраплений газ у 2015 році», яке було прийняте на основі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.03.2015 р. «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом для надання пільг і субсидій у 2015 році». У 2015 році субсидія була призначена відповідно до поданої заяви 7 липня 2015 року.

У 2016 році субсидія на тверде паливо та скраплений газ призначалася відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 квітня 2016 року «Про призначення пільг та субсидій на тверде паливо та скраплений газ у 2016 році», яке було прийняте на основі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.03.2016 р. «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом для надання пільг і субсидій у 2016 році». Субсидія була призначена відповідно до поданої заяви 16 червня 2016 року. У 2017 році розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом для надання пільг і субсидій у 2017 році» набрало чинності 31 березня 2017 року. Субсидія була призначена відповідно до поданої заяви 25 травня 2017 року.

Управління соціального захисту населення після прийняття відповідних розпоряджень голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації повідомляє уповноважених осіб сільських рад про прийом документів для призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Відповідно до п. 17 Постанови Кабінету Міністрів України від 8.09.2016 року №635 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», розрахунки щодо визначення розміру субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і житлово-комунальні послуги здійснюються у такій послідовності:

1) визначається річний сукупний дохід і обов’язкова частка плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо та житлово-комунальні послуги у цьому доході;

2) визначається розмір плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо та житлово-комунальні послуги на календарний рік відповідно до соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами;

3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо і комунальні послуги на календарний рік відповідно до соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і обсягом визначеного платежу;

4) визначається розмір щомісячної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Частка (обов’язковий відсоток платежу) визначається за такою формулою: Ро = Кд/Кг*Рг, де Ро – частка плати (частка доходу); Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства – відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія (з 1 травня 2017 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 1624 грн.); Кг = 2 (сталий коефіцієнт доходу для призначення субсидії – два прожиткові мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць); Рг = 15% (базова норма плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо та житлово-комунальні послуги – 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства).

Розрахунок субсидії відповідно до поданої Вами заяви 9 червня 2017 року:

платежі: 90 кВт електроенергії = 972 грн. 00 коп.

2 балони скрапленого газу*216,20 = 432 грн. 40 коп.

2 тонни твердого палива*2162 = 4324 грн. 00 коп.

Усього: 5728 грн. 40 коп.

Доходи: Л. Г. Киричок – пенсія 16115 грн. 44 коп., оренда паю 10694 грн. 63 коп. Усього: 26810 грн. 07 коп. Середньомісячний дохід: 26810 грн.

17 коп./12 міс. = 2234 грн. 17 коп.

Частка = 2234 грн. 17 коп./1624/2 * 15% = 10,32%.

Обов’язковий річний платіж у межах норм споживання: 26810 грн. 07 коп.*10,32% = 2766 грн. 80 коп.

Сума субсидії: 5728 грн. 40 коп. – 2766,80 = 2961 грн. 60 коп., із них 41 грн. 80 коп. на електроенергію щомісячно з травня по грудень 2017 року.

Відповідно до п. 14 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надається на календарний рік. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

При розрахунку субсидії на електроенергію розмір платежів ураховується за 12 місяців, однак субсидія перераховується з місяця звернення. Таким чином, готівкою Ви отримали 2459 грн. 04 коп. (2961 грн. 60 коп. – 502 грн. 56 коп.).

Вам неодноразово надавалися детальні як письмові, так і усні роз’яснення щодо порядку надання субсидії.

Зазначаємо, що розрахунок субсидії кожному домогосподарству проводиться індивідуально, тому Ваше зауваження стосовно недоплати субсидії 1558 сім’ям є недостовірним, так як і сама кількість сімей, яку Ви вказали.

Також неправдиві дані стосовно відсутності розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом для надання пільг і субсидій у 2018 році», оскільки воно було прийняте 19 лютого 2018 року та вступило в дію з 7 березня 2018 року. Відповідно до поданої заяви уповноваженою особою 26 березня 2018 року, Вам проведено розрахунок субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Платежі: 70 кВт електроенергії = 756 грн. 00 коп.

2 балони скрапленого газу*242,42 = 484 грн. 84 коп.; 2 тонни твердого палива*2424,16 = 4848 грн. 32 коп.

Усього: 6089 грн. 16 коп.

Додатково повідомляємо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 року «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (із змінами) зменшено соціальну норму для користування послугами з електропостачання з 90 кВт на сім’ю з однієї особи на місяць на 70 кВт.

Доходи: Л. Г. Киричок – пенсія 20149 грн. 36 коп., оренда паю 12794 грн. 13 коп. Усього: 32943 грн. 49 коп. Середньомісячний дохід: 32943 грн. 49 коп./12 міс. = 2745 грн. 29 коп.

Частка = 2745 грн. 29 коп./1700/2*15% = 12,11% (з 1 грудня 2017 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 1700 грн.).

Обов’язковий річний платіж у межах норм споживання: 32943 грн. 49 коп. * 12,11% = 3989 грн. 46 коп.

Сума субсидії: 6089 грн. 16 коп. - 3989 грн. 46 коп. = 2099 грн. 70 коп., із них 21 грн. 72 коп. на електроенергію щомісячно з березня по грудень 2018 року, оскільки субсидія перераховується з місяця звернення. Таким чином, готівкою Ви отримаєте 1839 грн. 06 коп. Повідомлення про призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу передано уповноваженій особі Товстівського старостинського округу.

Жанна ГІРІЧ, начальник
управління соціального захисту населення

Недостатньо прав для коментування :(
Будь ласка, зареєструйтеся на сайті!

Коментарі  

# Містер Фікс 16.04.2018, 17:38
Не тільки дрова і вугілля, навіть калькулятор здох від розрахунків Суттєво.

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка