b_385_225_16777215_00_images_news_2014_the_life_of_semenivka_lyudyna_praci_2014_1.jpg

Щоб залишатися людиною на землі, треба бути нею перед Господом

Сьогодні сільськогосподарське виробництво і агропромисловий комплекс України в цілому пере­бувають у центрі суспільно ува­ги, оскільки й без того небагатий наш стіл останнім часом особли­во збіднів, стрімко зросли ціни на продовольство – такі явища викликають у населення велику стурбованість і загострюють со­ціальну напруже­ність. Наша країна багата родючими землями, корисни­ми копалинами та працьовитими лю­дьми. Та держава міцна тоді, коли є сильна економіка, армія, а влада вико­нує свої функції. 

Підтримувати ви­сокий рівень госпо­дарювання на землі непросто. Але є люди, які вміють і хочуть господарю­вати так, аби селя­ни відчували себе не рабами склад­ного часу, а власни­ками своє землі. Тож саме час поговорити про госпо­дарника, який вла­сними руками й ро­зумом створив і довгі роки тримає на плаву величезне сільськогос­подарське підприємство, що дає роботу, бажання жити і працюва­ти на рідній землі, ростити дітей і впевнено дивитися у майбутнє. Це керівник приватного сільськогосподарського підприємства «Дружба» – Семигреєнко Сергій Васильович.

ПСП «Дружба» створене в 1961 році. Щоденна наполеглива, ко­пітка праця всього колективу, по­множена на організаторські зді­бності керівника господарства, забезпечує успіхи. Сергій Васи­льович Семигреєнко очолює ПСП «Дружба» 13 років. Йому дове­лося докласти багато зусиль, майстерності, щоб сьогодні ПСП «Дружба» стало господарством високо культури землеробства, одним із кращих у районі, серед кращих в області й Україні, щоб навіть на міжнародному рівні мати визнання, авторитет і най­вищу оцінку як керівника, орга­нізатора виробництва. Професіональна майстерність Сергія Семигреєнка гартувалася роками повсякденно наполегли­во праці. Виріс у Семенівці, ате­стат зрілості отримав у нашій рі­дній Семенівській середній школі №1, гідно ніс службу в армії, за­кінчив Полтавський кооператив­ний інститут. Працював у Семенівській райспоживспілці, спершу економістом у заготівельній конторі, а потім заступником голови правління.

Згодом Сергій Васильович очо­лює колектив ПСП «Дружба», яке за його керівництва стало одним із провідних сільськогосподарсь­ких підприємств району, що спе­ціалізується на вирощуванні не лише зернових, бобових і техні­чних культур, а й наполегливо освоює інші напрямки діяльності. Це вирощування екологічно чи­стих городніх культур, які корис­туються великим попитом у на­селення, а також ними забезпечують шкільні дальні, лікарні, ди­тячі садки за цінами нижчими ринкових. Інтенсивного розвитку набуває в господарстві садівництво, ор­ганізація інфраструктури відпочи­нку, так званого «зеленого тури­зму». Це розвиток спортивного рибальства та мисливства, збе­реження й відтворення природ­ного середовища водного та тва­ринного світу. На запитання, як вдається керувати величезним підприємством так, щоб воно за­лишалося прибутковим і люди були йому вдячні, Сергій Васи­льович відповідає: «Найголовні­ше в моєму житті – створювати щось нове, необхідне людям. Маєш можливість жити добре – допоможи й ближньому».

Хазяйновита людина, енергійна, говорять про нього робітники господарства. По подвір’ю пройде – гривню знайде, назад піде – дві підбере. Добра слава про ПСП «Дружба» лине далеко. За роки його існування в село Очеретувате переїхали на постійне місце проживання з різних областей багато сімей. «Я половина без своїх поміч­ників», – є така давно забута ус­пішними людьми фраза. А Сер­гій Васильович не забув. Най­першими своїми помічниками називає заступника по рослинни­цтву Андрія Колісника, заступни­ка по механізації Володимира Корнієнка, агронома господарства Анатолія Шевченка, головного інженера Володимира Балабана, бригадира городньої бригади Ганну Юрченко, головного бух­галтера підприємства Віру Селе­зень, заступника по господарсь­кій частині Михайла Беркала та інших.

Із особливою теплотою Сергій Васильович говорить про своїх механізаторів, воді в господарс­тва, слюсарів і городників. Без цих працьовитих людей господар­ство не досягло б таких успіхів. У ПСП «Дружба» майже 200 осіб працюючих, але Сергій Васильо­вич не залишає поза увагою жо­дного. Люди з різних питань зве­ртаються до свого керівника. Він уважно вислухає, занотує прохан­ня у свій записник-щоденник, обов’язково дасть доручення до виконання відповідальному помі­чнику й постійно тримає це на ко­нтролі. Сьогодні всі землі в госпо­дарстві знаходяться в обробітку. А значить вкладаються кошти в соціальну сферу села Очеретувате та району, надається актив­на допомога дитячим садкам, лі­карням, школам. Любить керів­ник господарства все красиве, всіляко заохочує до його ство­рення, тому по всьому господар­ству буяють квіти. У господарстві утримують та розводять 10 рідкі­сних порід голубів, 8 рідкісних порід курей, а також фазанів, пе­репелів і навіть шиншил.

Велику увагу в ПСП «Дружба» приділяють розвитку спорту. Про це свідчать безліч нагород, куб­ків, дипломів, грамот, різномані­тних призів. С. В. Семигреєнко понад 20 років віддав футболу, граючи в багатьох престижних ко­мандах. Його багаторічна тренер­ська робота залишила помітний слід в історії районного футболу. Саме він створив у районі популярну дитячу команду, з роками довівши до рівня команди, яка впродовж багатьох років захища­ла спортивну честь району в об­ласній першості. Крім футболу, в господарстві знайшли своїх чи­сленних прихильників гра в бі­льярд, настільний теніс, інші види спорту. Керівник господарства ак­тивно займається громадською ді­яльністю. Він депутат районної ради трьох скликань. Багато часу, сил, ентузіазму віддає громадсь­кій роботі на посаді голови ради сільгосптоваровиробників району. Має багатий досвід господа­рювання, авторитет, повагу і ви­знання. Його праця відзначена багатьма заслуженими нагорода­ми: орден «Знак пошани»; нагру­дний знак «Кращий за професі­єю» III, II, І ступеня; орден «За за­слуги у професійній діяльності». Лауреат конкурсу «Кращий господар в Україні 2012 року»; ор­ден «Золотий хрест честі і звитя­ги», Лицар Вітчизни із врученням іменної шаблі (Міжнародне об’єднання «Асамблея ділових кіл»). Почесні грамоти ОДА, РДА, обла­сної та районної рад, ювілейний Золотий м’яч «Динамо-Київ» за розвиток дитячого футболу в районі. Але для нього це не го­ловне. Пам’ятає Сергій Семигре­єнко просту людську істину: село живе, допоки в ньому народжу­ються і зростають щасливі діти.

Збагатитися одній людині лег­ко, а зробити так, аби нужди не знало все село, – під силу тільки окремим, сильним і щедрим осо­бистостям. Попереду в С. В. Се­мигреєнка багато справ, задумів і проектів, яким судилося обов’язково збутися, адже поруч зав­жди товариші, однодумці й надій­ний тил – сім’я: дружина, діти та маленька онучка. Хай Господь дає Вам сили й здоров’я трудитися і далі на благо народу, заради жит­тя села та землі нашої рідної, ще­дрої, родючої.

Пошуково-експедиційна група учнів та вчителів Семенівського навчально-виховного комплексу №1 імені М. М. Хорунжого під керівництвом Лариси Михайлівни Власюк

Недостатньо прав для коментування :(
Будь ласка, зареєструйтеся на сайті!

Коментарі  

0 # святослав 11.12.2014, 22:00
Кажуть , Сергій Васильович , і Господь - постаті абсолютно протилежні ! Тому не грішіть , і не згадуйте їх одночасно !
0 # дві заводські труби 25.12.2014, 13:56
Блажений не той хто не грішить, а той хто кається. :D :D :D :D :D :D :D :D

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка