Семенівська ОТГ – добровільне об’єднання територіальних громад, виступає органом місцевого самоврядування та створена з урахуванням Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані діяти в межах повноважень та в спосіб, передбачений Конституцією та законами України.

Робота Семенівської ОТГ періодично висвітлюється ТОВ «Телерадіокомпанія-Інформ», як засобом масової інформації, щоб донести жителям громади актуальну та достовірну інформацію про роботу органу місцевого самоврядування: про прийняті радою рішення, які стосуються жителів громади.

Засоби масової інформації призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації. (ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про інформацію»).

Під час засідання 40 сесії Семенівської об’єднаної територіальної громади першого скликання був присутній кореспондент ТОВ «Телерадіокомпанія-Інформ», який знімав на відео та оприлюднив інформацію на офіційному сайті «Семенівські вісті» та «ТОВ «ТРК-Інформ» (https://www.facebook.com.ua/groups/semenivski.visti/).

Згідно з протоколом № 41 сорокової сесії селищної ради першого скликання (копія додається), на початку засідання були присутні 28 депутатів та розглядалось 39 питань.

Частиною 12 статті 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування» (далі – ЗУ) та пунктом 31 Регламенту Семенівської селищної ради від 19.11.2015 року визначено, що «сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради».

Частиною 2 ст. 59 ЗУ та п. 48 вищезазначеного Регламенту визначено, що рішення селищної ради приймаються більшістю від її загального складу і підписуються головою селищної ради, а в разі його відсутності – секретарем ради. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос».

Частиною 3 ст. 59 ЗУ «рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, коли рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради».

Згідно з статтею 1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», «публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом».

Рішенням вищезазначеної сесії премійовано голову Семенівської селищної ради Милашевич Людмилу Павлівну з нагоди професійного свята – Дня місцевого самоврядування в розмірі 1 (одного) посадового окладу (копія рішення додається).

Згідно з вищезазначеним рішенням, за преміювання селищного голови проголосувало 18 депутатів із 28 присутніх, тобто менше половини загального складу відповідної ради (депутатський склад ради – 39 чоловік, про що міститься інформація на офіційному сайті Семенівської селищної ради). Однак, незважаючи на це, рішення про преміювання було прийняте та премія селищному голові Милашевич Л. П. виплачена, що підтверджується відповіддю за вих. № 01-17/863 від 7.09.2020 р. виконавчого комітету Семенівської селищної ради на запит ТОВ «ТРК-Інформ» від 5.09.2020 року.

Статтею 144 Конституції України передбачені форми та засоби реалізації права територіальних громад на місцеве самоврядування, зокрема, вказано, що органи місцевого самоврядування діють у межах повноважень, визначених Законом, приймають рішення, які є обов’язковими для виконання на певній території.

Вищезазначене свідчить, що при прийнятті вказаного рішення допущено порушення норм ЗУ «Про місцеве самоврядування» та Регламенту Семенівської селищної ради від 19.11.2015 року. І, як наслідок, вбачаються ознаки злочину, передбачені ст. 364 КК України, а саме: зловживання владою або службовим становищем.

Враховуючи вищевикладене, ми розуміємо, що, напевно, даремно буде закликати правоохоронні органи втрутитися в ситуацію, так як показали попередні публікації, вони на них не реагують, коли справа стосується селищної ради. Тож звертаємося особисто до Семенівського селищного голови Людмили Милашевич: «Поверніть до бюджету незаконно отримані гроші платників податків!»

Редакція газети «Вісник Семенівщини»

 

Недостатньо прав для коментування :(
Будь ласка, зареєструйтеся на сайті!

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка