b_385_225_16777215_00_images_news_2020_vybory.jpg

Державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися Конституції та законів України, діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки.

У Наказі Національного агентства України з питань державної служби № 158 від 5.08.2016 р. «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» зазначено, що державному службовцю та посадовій особі місцевого самоврядування заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями».

Статтею 10 ЗУ «Про державну службу» передбачено принцип політичної неупередженості державного службовця, кандидата в депутати під час виборчого процесу, згідно якої останній зобов’язаний неупереджено виконувати свої посадові обов’язки незалежно від партійної належності та своїх партійних переконань.

У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівника державної служби.

Державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.

Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).

Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей:

Відповідно до ст.40,41 ЗУ «Про запобігання корупції», державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та інші особи визначені в п. 1, підп. «а» пункту 2 ч1 ст.3 повинні діяти політично нейтрально та неупереджено, а саме: зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків; діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

У чинній редакції Виборчого кодексу України (ст. 57) накладено певні обмеження на здійснення агітації органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронними органами і судами. Однак не в робочий час посадові та службові особи цих органів можуть вільно здійснювати агітацію.

Крім того, якщо посадові та службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування є кандидатами в депутати, вони продовжують виконувати свої службові повноваження й інформація про це не належить до передвиборної агітації. Єдиним категоричним законодавчим обмеженням, що стосується зловживання адміністративним ресурсом, є заборона на використання приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування для проведення передвиборної агітації.

А також заборона використовувати для проведення передвиборної агітації службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, службові чи виробничі наради, збори колективу, а також залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих.

Частиною 2 Розділу 3 Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених НАЗК  5.08.2016 р. за № 158 визначено, що державному службовцю та посадовій особі місцевого самоврядування заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

Розділом 4, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають право використовувати ресурси держави чи територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службова інформація, технології, інтелектуальна власність, робочий час, репутація тощо) тільки в межах посадових обов’язків та доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

Робочий час державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків.

Редакція газети «Вісник Семенівщини»

Недостатньо прав для коментування :(
Будь ласка, зареєструйтеся на сайті!

Коментарі  

+3 # Микита 31.10.2020, 13:29
Цікава інформація, але коли вже закони будуть діяти в Україні для усіх?

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка